Human capital solutions

Eduquest

Eduquest is specialist in de psychologische selectie van vast en tijdelijk personeel in de wereld van stressgerelateerde, internationale functies met een hoog risicoprofiel en grote politieke gevoeligheid.

Om succesvol te kunnen functioneren binnen deze dynamiek wordt veel van mensen gevergd. Om een zo goed mogelijk advies aan onze opdrachtgevers uit te kunnen brengen hebben wij een aantal bijzondere, valide selectiemethodieken ontwikkeld die speciaal toegesneden zijn op beantwoording van de vraag of een kandidaat geschikt is voor dit soort specifieke en bijzondere functies.

Het selecteren van geschikte kandidaten vraagt om een gedegen aanpak en vereist een uitgebreide kennis en ervaring met betrekking tot het wonen, werken en functioneren in dit soort bijzondere functies en omgevingen.

Onze psychologen en assessoren hebben zelf gefunctioneerd in dit soort bijzondere functies, onder andere bij het Ministerie van Defensie. Naast hun vakinhoudelijke, academische kennis en ervaring weten zij als geen ander over welke persoonseigenschappen en competenties kandidaten moeten beschikken om adequaat en succesvol te kunnen functioneren onder bijzondere en verzwarende omstandigheden.

Eduquest verzorgt onder andere voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken de selecties voor haar medewerkers die door hen uitgezonden worden naar crisisgebieden of geplaatst worden op Nederlandse ambassades en posten.

Onze niet-conventionele assessments zijn door ons ontwikkeld om antwoord te geven op complexe personeels- en organisatievraagstukken.

Wij kunnen bogen op een uitgebreide ervaring binnen dit specifieke vakgebied. Zo zijn wij onder andere medeverantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en uitvoering van het meerdaags assessment als selectie voor de Nederlandse Special Forces en de Koninklijke Marechaussee.