Adaptatie en stressmanagement

Stress op of door het werk is beroepsziekte nummer één in Nederland.  In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten (TNO/CBS, 2019). De verwachting is dat deze cijfers sterk zullen oplopen tijdens de huidige Corona crisis. Met name professionals werkzaam in stress gerelateerde beroepen moeten vaak frequent en langdurig functioneren onder extreme en verzwarende omstandigheden. Daarmee lopen zij een verhoogd risico om ernstige lichamelijke en psychische klachten te ontwikkelen zoals burn-out, angststoornissen of erger; een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en ernstige depressies.

Het adaptatieprogramma is een combinatie van psycho-educatie, klinische gespreksvoering en praktische ondersteuning dat deelnemers helpt hun mentale weerbaarheid te vergroten waardoor zij in staat zijn effectief om te gaan met stresserende factoren en zo hun psychische gezondheid versterken. De begeleiding is in handen van onze psychologen die zelf defensieveteraan zijn. Zij weten uit eigen ervaring wat het betekent om langdurig blootgesteld te worden aan extreme stress. Het adaptatieprogramma wordt mogelijk voor u vergoed via uw zorgverzekering. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om de mogelijkheden te bespreken. De brochure van het adaptatieprogramma is hier voor u te downloaden.