Human capital solutions

Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welke reservering wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Gebruik van de informatie op deze website is toegestaan ​​zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regels van dwingend recht.
Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eduquest is het niet toegestaan ​​om tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Het intellectuele eigendom is eigendom van Eduquest.

Geen garantie voor nauwkeurigheid

Indien toepasselijk:
Voor de informatie op onze website streven wij naar de meest accurate weergave van de realiteit en correctheid van gegevens. Fouten die optreden en die herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten vormen nooit een reden om een ​​contract of overeenkomst met Eduquest te claimen of aan te nemen.
Eduquest streeft naar een website die zo actueel mogelijk is. Indien ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en / of onjuist is, kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en / of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en / of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om dit materiaal zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te installeren. Eduquest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar we verwijzen via hyperlinks.

Wijzigingen

Als deze disclaimer verandert, vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van https://www.eduquest.nl.