Polaris

Eduquest ontwikkelde in 2012 het Polaris® programma: een gevalideerd, high impact internationaal programma  dat bewezen effectief is in de bestrijding van crimineel en overlastgevend gedrag bij personen vanaf 14 jaar.

Het programma zet onder andere in op preventie en duurzame gedragsverandering met als als doel om deelnemers op een effectieve wijze  terug te laten keren naar school of om ze te laten deelnemen aan het arbeidsproces en daarmee de spiraal van negatief, overlastgevend of crimineel gedrag te doorbreken . Het programma betreft een integraal vormings- en begeleidingstraject en is inmiddels in verschillende landen succesvol geïmplementeerd. Het Polaris programma is in 2016 door de Nederlandse ministeries van Justitie & Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkend als effectief programma waaraan de status ‘veelbelovend’ is toegekend.

Dat onze aanpak effectief is, blijkt uit onze resultaten. Op peildatum 1 januari 2018  hebben wij 100% van de vooraf door de opdrachtgevers vastgestelde doelstellingen behaald.

Wij werken nauw samen met internationale overheden en organisaties en is uitgegroeid tot een succesformule die deelnemers uit de doelgroep begeleidt in de ontwikkeling van hun talenten, zelfvertrouwen, zelfeffectiviteit en intrinsieke motivatie zodat zij over de juiste competenties en attitude beschikken om alsnog een startkwalificatie te halen of succesvol de arbeidsmarkt te betreden. Inmiddels is het programma geïmplementeerd in verschillende landen en grote steden in Nederland.

Geïnteresseerde overheden en organisaties kunnen voor meer informatie over dit high impact programma contact opnemen via de website en hun kandidaten hier aanmelden.

Benieuwd naar de ervaringen van deelnemers? Hier kunt u enkele reacties lezen.

Bent u geïnteresseerd in ons programma? Hier vindt u meer informatie.

Het Polaris programma is opgenomen in de database van instrumenten ter bestrijding van overlastgevende en/of criminele jeugdgroepen:

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het Polaris programma is eigendom van Eduquest en beschermd onder Europees recht en gedeponeerd bij het Benelux Merken Bureau onder nummer 101837.