Privacy statement

Eduquest is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Eduquest is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Eduquest verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het uitvoeren van onze dienstverlening. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Eduquest te verbeteren en om de relatie met onze opdrachtgevers en cliënten te beheren. Eduquest bewaart en verwerkt slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening en de communicatie met onze opdrachtgevers en cliënten. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Marketingactiviteiten

Eduquest houdt geen gegevens bij van haar website bezoekers. Er vinden geen statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website plaats. Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de cliëntrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande cliënten en opdrachtgevers over  diensten van Eduquest.

Beveiligingsniveau

Eduquest beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, meerdere vormen en lagen van beveiliging en overige veiligheidsmaatregelen zoals SSL-certificaten. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u ons schriftelijk verzoeken (per e-mail) uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Aanpassen privacy statement

Eduquest behoudt zich het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website https://www.eduquest.nl worden gepubliceerd.