Interveniëren door professionals bij jongeren met complexe casuïstiek

In 2019 telde Nederland 181.000 jongeren van 15 tot 27 jaar zonder startkwalificatie waarvan er 70.000 geen uitzicht hadden op werk en kwamen 18.000 minderjarigen met justitie in aanraking. In hetzelfde jaar kregen 428.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg (CBS, 2019). Deze schrikbarende cijfers met de daaruit voortvloeiende maatschappelijke kosten die jaarlijks in de vele miljarden Euro’s lopen tonen aan hoe urgent de situatie is. Hoe kunt u als professional in het veiligheids- en jeugddomein het tij helpen keren?

De training is bedoeld voor (beleids)medewerkers die werken met jongeren met complexe casuïstiek en die op zoek zijn naar verdieping in de materie en methodes waarmee zij op efficiënte wijze effectieve interventies kunnen inzetten en processen in te richten om jongeren uit de doelgroep de adequate zorg en begeleiding te bieden en daarmee maximale resultaten bereiken. De training wordt zowel online als in-company aangeboden. U kunt hier onze brochure met aanvullende informatie downloaden.